Zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem do lat 8

Wypłata wynagrodzeń za miesiąc marzec
7 kwietnia 2020
Zdrowych Świąt Wielkanocnych
9 kwietnia 2020
Pokaż wszystkie

Szanowni Państwo,

niniejsza informacja dotyczy Was wszystkich którzy skorzystaliście z prawa do otrzymania zasiłku opiekuńczego (wypłacanego przez ZUS) nad dzieckiem do lat 8 z uwagi na zamknięcie przedszkoli, szkół oraz żłobków.

Ponieważ nie mieliśmy pewności jak postępować w przypadku składania oświadczeń uprawniających do wypłaty takiego zasiłku w okresie kiedy w naszym zakładzie trwa przestój ekonomiczny, zapytaliśmy o interpretację bezpośrednio ZUS. Stanowisko było takie, że w okresie trwania przestoju ekonomicznego nie jest ono zasadne i nie przysługuje pracownikowi gdyż ten może skorzystać z wynagrodzenia postojowego które wypłaci zakład pracy. Ponieważ jest to gorsze rozwiązanie zarówno dla Państwa jak i zakładu pracy poprosiliśmy również o zabranie stanowiska w tej sprawie naszej kancelarii prawnej. Oto interpretacja:

„zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Tożsamy warunek zawarty jest w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w tzw. tarczy antykryzysowej. Z powyższego wynika, że zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, w którym pracownik byłby zobowiązany do wykonywania pracy. W przypadku, gdy niemożność wykonywania pracy jest następstwem przestoju ekonomicznego a nie konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem to wówczas zasiłek opiekuńczy pracownikowi nie przysługuje.”

Przekładając powyższe na język „bardziej zrozumiały dla nas wszystkich”, w ocenie kancelarii:

„w okresie przestoju ekonomicznego pracownik nie jest uprawniony do zasiłku opiekuńczego, niemniej jednak korygowanie oświadczeń nie jest konieczne, gdyż na dzień ich złożenia ich treść odpowiadała stanowi faktycznemu. Mało tego – do dnia przestoju ekonomicznego pracownicy faktycznie nie wykonywali pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, niemniej jednak na skutek zmiany stanu faktycznego, który miał miejsce po dacie złożenia oświadczenia, odpadnie jedynie podstawa do wypłaty zasiłku opiekuńczego.”

Reasumując, zarówno ZUS jak i kancelaria stwierdzili że, za okres przestoju ekonomicznego tj. od 6 – 19 kwietnia zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem do lat 8 nie przysługuje. 

Więcej informacji w tej sprawie po powrocie do pracy udzieli Państwu nasza Pani Kadrowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *